Vyberte stránku

MINIKONFERENCE SMART PRAGUE

15. listopadu od 10:30, PVA EXPO Praha

Veřejná mobilita ve městech

10:30 – 12:00
malý sál

Elektromobilita v chytrých městech

12:30 – 14:30
hlavní sál

Bez dat to nepojede


12:30 – 14:00
malý sál

Více než polovina obyvatel České republiky žije ve městech a dá se předpokládat, že tento trend bude mít  i do budoucna progresivní tendenci. V rámci městského plánování a naplňování závazků reflektujících klimatickou a environmentální situaci v Evropě se veřejná doprava stává páteřní sítí městské mobility. Mikrokonference věnovaná právě městské mobilitě nabídne příklady dobré praxe v zavádění inteligentních řešení (digitalizace a liberalizace) do veřejné dopravy v hlavním městě a dalších městech České republiky.

Moderátor: Vladimír Antonín Bláha, Operátor ICT, a.s.

Program:

 • PID Lítačka – nový odbavovací systém pro Prahu a Středočeský kraj
  Michal Beránek, Operátor ICT, a.s
 • Desetileté zkušenosti s odbavením cestujících v IDS Libereckého kraje
  Jiří Hruboň, KORID LK, spol. s r. o.
 • Interoperabilita v praxi
  Radomír Kozler, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • Řešení MHD v Kolíně
  Lukáš Kačer, ředitel ZŠ Kolín
 • Panelová diskuse

 

Počet elektromobilů v České republice vzrostl meziročně o 66%. Podle odhadů energetické společnosti ČEZ brázdí české silnice až 2000 čistých elektromobilů (nejsou započítány hybridy). Díky rozšiřující se nabídce jednotlivých automobilek se dá očekávat další nárůst. Jen v Praze se předpokládá, že do konce roku 2020 vzroste počet automobilů na elektrický pohon přibližně sedmkrát. Je důležité si proto položit otázky týkající se koncepčního uchopení elektromobiliy v ČR. Cílem této hodinu a půl dlouhé minikonference je především zhodnotit současnou situaci a představit plány na poli elektromobility. Přítomnost zástupců automobilového průmyslu na této minikonferenci umožní reflektovat možnosti zapojení soukromého sektoru do nastavování koncepcí městské elektromobility.

Moderátor: Robin Čumpelík, Operátor ICT Praha

Program:

 • Smart City a čistá mobilita v Praze –  koncepce Smart Prague, vize do roku 2030 včetně,  projekt e-carsharing, výstavba el. nabíječek, airport express e-bus
  Michal Fišer, generální ředitel, Operátor ICT Praha
 • Rozvoj e-carsharingu v Praze
  Jaromír Konečný, projektový manažer, Operátor ICT Praha, a.s.
 • Zkušenosti s provozováním elektromobilů v městě Litoměřicích
  Antonín Tym, Město Litoměřice
 • Zkušenosti s provozem elektrobusů v městské hromadné dopravě – největší flotila elektrobusů v ČR
  Petr Voltr a Jan Gyorgy,  Dopravní podnik města Hradce Králové
 • Zkušenosti s využíváním vozidel na elektrický pohon v komunálních službách
  Josef Kasala, ředitel, Veřejná zeleň města Brna
 • Diskuze: Budoucnost využití elektromobility a dalších alternativních pohonů v českých městech 

Chytré město současnosti nebude chytré bez toho aniž by disponovalo s kvalitními daty umožňujícími vytváření prediktivních modelů a poskytování nezbytných informací městu pro přijímání efektivních rozhodnutí. Za účelem plánování dopravy a rozvoji městské (eletro)mobility je potřeba mít data, která městu mohou napomoci například při plánování dopravy, vytváření systémů inteligentního parkování. Hlavní město Praha spustilo datovou platformu Golemio, která je pro město strážkyní a poskytovatelkou dat. Mikrokonference účastníkům nabídne pohled na konkrétní příklady využívání dat z oblasti městské dopravy a jejich následné využívání a zapájení do městských aplikací.

Moderátor: David Bárta, CityOne s.r.o.

Program: 

 • Uliční databanka
  David Bárta, CityOne s.r.o.
 • Parkování a doprava. Jak řešit otázku parkování? Zóny placeného stání. Další datové zdroje – skenovací vozidla, data mobilních operátorů. Dopravní detektory. Waze: ukázka dashboardu. Nabíjecí stanice a data o jejich obsazenosti. 
 • Přemysl Derdek, Operátor ICT, a.s
 • Enviromentální aspekty městské aglomerace. Měření znečištění na mikro úrovni. Emisní modelování. 
 • Tomáš Hronek, Operátor ICT, a.s
 • Mobilita jako služba veřejnosti
  Jan Eldman, ŠKODA Auto DigiLab – Mobilita jako služba veřejnosti
 • Panelová diskuse

Vystupující

Michal Beránek

Michal Beránek

vedoucí oddělení odbavovacích systémů, Operátor ICT

Přemysl Derbek

Přemysl Derbek

datový analytik, Operátor ICT

Jan Edlman

Jan Edlman

Senior Project Manager, ŠKODA Auto DigiLab

David Bárta

David Bárta

redaktor a jednatel, CityOne s.r.o.

Lukáš Kačer

Lukáš Kačer

ředitel ZŠ Kolín

Radomír Kozler

Radomír Kozler

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Jaromír Konečný

Jaromír Konečný

projektový manažer, Operátor ICT

Jiří Hruboň

Jiří Hruboň

ředitel, KORID LK, s.r.o.

Tomáš Hronek

Tomáš Hronek

Senior specialista datové platformy, Operátor ICT

TEMATICKÉ OBLASTI MINIKONFERENCÍ

Mobilita budoucnosti

Čistá, sdílená, inteligentní
a samořídící

Datová oblast

Jednotná, transparentní
a bezpečná platforma

Chytré budovy a energie

Udržitelná energetika
a inteligentní veřejné budovy

Atraktivní turistika

JménoDatově řízený a přívětivý
turistický ruch

Lidé a městské prostředí

Bezpečí a modernizace
ve veřejném prostoru

Bezodpadové město

Odpovědné a inteligentní
odpadové hospodářství

RYCHLÁ REGISTRACE

Jaké minikonference se budete účastnit?

Budete se účastnit také konference Čistá mobilita v chytrých městech? www.i-city.bid

Zpracování osobních údajů

ORGANIZÁTOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNER

KONTAKT

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281
e-mail: info@ictkonf.cz